หน้าเเรก สมัครงาน
สมัครงาน
AVP. Accounting & Budgeting
1 position
CONTACT HR FOR MORE INFORMATION
+662-011-8100 – 11 ต่อ 1092 หรือ 1094
+662-011-8112
hr@spcg.co.th
คุณสมบัติ

***Urgently required***

1. Sex: Male or Female.
2. Age: Above 30 Years Old.
3. Education Level: Undergraduate Degree in Accounting.
4. Certified Public Accountant (CPA) is preferred.
5. Has Audit and accounting experience of 10 years or more, has accounting management experience in a Publicly Listed Company of 5 years or more.
6. Has comprehensive knowledge and experience in International Financial Reporting Standard (IFRS) and Thailand Financial Reporting Standards (TFRS).
7. Possess ability to create Consolidated Financial Statement according to IFRS/TFRS standards.
8. Possess the skills, knowledge and ability to use ERP program, ability to use Microsoft Dynamics 365 is preferred.
9. Possess the comprehensive skills, knowledge and ability to use Microsoft Office Programs (Excel, Word, and PowerPoint).
10. Can efficiently develop and improve the accounting system and accounting policies.
11. Possess good communication skills (verbal, reading and written) in Thai and in English.
12. Possess leadership qualities, take initiatives, decisive, can work as a team.
13. Can work under pressure and urgency to accomplish the desired results under the designated deadline.
14. Possess good social skills, service minded, have an understanding of the needs of stakeholders.

AVP. Accounting & Budgeting
1 position
สมัครงาน
ตำแหน่ง
CONTACT HR FOR MORE INFORMATION
คุณสมบัติ
ข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร
กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ชื่อ *
นามสกุล *
เพศ *
แนบรูปถ่ายผู้สมัคร *
No file chosen

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2mb

แนบสำเนาวุฒิการศึกษา *
No file chosen

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2mb

ประสบการณ์ทำงาน *
ปี
อีเมล์ *
เบอร์โทรศัพท์ *
ที่อยู่อาศัยที่สะดวกในการทำงาน *
รายละเอียดการสมัครงาน
ตำแหน่งที่ต้องการ *
เงินเดือนที่ต้องการ *
แนบประวัติการทำงาน *
No file chosen

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2mb

เวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
Call 02.011.8111
Copyright © 2019 SPCG Public Company Limited. All rights reserved. Designed by DEGITO