มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำ

ด้านพลังงานหมุนเวียน

สร้างรากฐานที่มั่นคงเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี

ที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำ

ด้านพลังงานหมุนเวียน

สร้างรากฐานที่มั่นคงเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี

ที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับเรา
ผู้บุกเบิกธุรกิจด้านการผลิตไฟฟ้าด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบโซลาร์ฟาร์ม และโซลาร์รูฟรายแรกของ ประเทศไทยและประชาคมอาเซียน

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ SPCG เป็นบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Holding Company กล่าวคือ SPCG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ในเครือรวมจำนวน 42 บริษัท SPCG มีทุนจดทะเบียนทั้งหมดจำนวน 1,153,189,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,055,790,000 บาท 

บริษัทในเครือ SPCG
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดิน
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดิน

SPCG ลงทุนและพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย จำนวน 36 ฟาร์ม กำลังการผลิต 260 เมกะวัตต์ ในประเทศญี่ปุ่น "Tottori Yonago Mega Solar" กำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ และ "Ukujima Mega Solar Project" กำลังการผลิตรวม 480 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา

โดย บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด ("SPR")

SPR เป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจร ในการออกแบบ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โดยทีมติดตั้งผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ทั้งในขนาดเล็กเพื่อติดตั้งสำหรับที่อยู่อาศัย และ ในขนาดใหญ่ที่ติดตั้งสำหรับอาคาร หรือ โรงงานอุตสาหกรรม

www.sprsolarroof.co.th

ผู้แทนจำหน่ายและผู้ให้บริการ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ของ SMA
ผู้แทนจำหน่ายและผู้ให้บริการ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ของ SMA

โดย บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ("SPE")

SPE เป็นผู้แทนจำหน่ายและผู้ให้บริการ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) อย่างเป็นทางการ (Authorized Sales & Service Partnership) ของ SMA Solar Technology AG ("SMA") ประเทศเยอรมนี

หลังคาเหล็ก
หลังคาเหล็ก

โดย บริษัท สตีลรูฟ จำกัด ("SRC")

SRC เป็นบริษัทในเครือ SPCG เป็นผู้นำทางด้าน หลังคาเหล็กชั้นนำ ยกตัวอย่างเช่น หลังคา Metal Sheet โครงหลังคาเหล็ก เป็นต้น

บริษัทในเครือ SPCG
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
BEST VALUE
BEST OUTPUT
BEST DESIGN
BEST SERVICE
BEST VALUE
BEST OUTPUT
BEST DESIGN
BEST SERVICE
ราคาหุ้น
CHART

KEY FINANCE - YEAR 2020
REVENUE
4,920.2
(THB Million)
NET PROFIT
3,062.4
(THB Million)
11/08/2022 16:38:13 * exchangeDataDelayedBy 15 minute
SPCG
LAST TRADE ฿ 16.1
0.20 CHANGE % CHANGE 1.26
SET SYMBOL
SPCG
VOLUME (SHARES)
212,619
15.90 OPEN PRIOR 15.90
NEWS 11 March 2021
SPCG แถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2563 มีกำไรสุทธิ จำนวน 3,062.4 ล้านบาท ในงาน “บริษัทจดทะเบียนพบนักลงท...
SPCG เปิดเผยกำไรสุทธิปี 2563 จำนวน 3,062.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 3,011.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 51.1 ล้านบาท เดินหน้าจ่ายปันผลทั้งปี 1.2...
ข่าวสาร
พาร์ทเนอร์
Call 02.011.8111
Copyright © 2019 SPCG Public Company Limited. All rights reserved. Designed by DEGITO